Konstelacje

 

 

 

| polski
Ta nowoczesna w formie kolekcja jest inspirowana tradycją łączenia gwiazd w symboliczne kształty, które nazywamy gwiazdozbiorami. Choć nie są ze sobą fizycznie związane pozostają tożsame. Ich forma jest wywołana geometrycznym efektem wzajemnego rzutowania, którego wyraz został wzmocniony przez użycie surowych materiałów: stali szlachetnej i plexi. W efekcie łączenia ze sobą punktów powstały konstelacje – geometryczne kształty 3D w postaci nowoczesnych i unikatowych bransolet, kolii i obrączek.

| english
This modern in form collection is inspired by the tradition of connecting the stars in symbolic shapes, which we call constellations. They are not physically connected and they stay still identical to each other. Their form is called the geometric effect of the mutual projection, whose expression was enhanced by the use of raw materials: stainless steel and plexiglass. As a result of connecting points together created constellations – three dimension geometric shapes in the form of a modern and unique bracelets, necklaces and rings.

 

 

Copyright id.for.fun - 2013