Idea

 

 

ID.FOR FUN to projekty: biżuteria unikatowa, obiekt/rzeźba, oświetlenie, małe formy przemysłowe. IDEA, FORMA, FUNKCJA, jako trzy podstawowe zasady dobrego projektowania, stanowią fundament naszych działań artystycznych.

ID.FOR.FUN jest skierowana do ludzi z poczuciem piękna i estetyki.

Powstała z potrzeby dzielenia się przedmiotem codziennego użytku, który nacechowany jest ideą i estetyką znamienną dla świata sztuki.

Naszym celem jest synteza minimalistycznej formy, geometrii, prostoty, zachowanie zmienności światła i bryły w czasie i przestrzeni, przy dbałości o funkcjonalność projektu.

Biżuteria i obiekt, rozumiane jako ogniwa łączące codzienność ze sztuką, służą podwyższaniu standardu i walorów estetycznych życia.

Kolekcje biżuterii unikatowej są sezonowym zapisem zmian dokonujących się w sferze technologicznej i ideologicznej naszych czasów.

Podążając własną drogą artystyczną czerpiemy z wydarzeń, przemian i tendencji w kulturze, społeczeństwie i sztuce użytkowej. Inspirują nas: architektura współczesna, anatomia i natura.

Jako misję stawiamy sobie dawanie odbiorcom poczucia, że kupując i obcując z obiektami ID.FOR.FUN na co dzień, oni sami stają się kreatorami własnej rzeczywistości. Jednocześnie kolekcje IFF mają za zadanie wyłonić nurt unikatowego, autorskiego projektu ponad masową produkcję , jako wartość dodana w aktywnym życiu codziennym.

Copyright id.for.fun - 2013